คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
24.11.2565
17

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อสนับสนุนงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
07.03.2565
51

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการ กิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และให้คำปรึกษาแนะนำ เชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์จากการเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมพร้อมสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาทั้งหมด 8 ผลิตภัณฑ์

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
04.08.2564
45

(3 สิงหาคม 2564) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนาและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ การบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผลข้อมูลรวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Video Conference (Zoom)

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02