คุณกำลังมองหาอะไร?


"เป็นหน่วยงานนำในการพัฒนาและบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม"