07 อก 0204(3) / ว 404 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแ